ไอดีทั้งหมด : 280
ไอดีที่ถูกแบน : 0
ผู้ออนไลน์ : 31
ตัวละครทั้งหมด : 280
Sacred Gate : 110
Mystic Peak : 70
Phoenix : 100
Guild : 6